Home

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Holwerd

“De Laatste Eer” is opgericht te Holwerd op 8 december 1904 en is aangesloten bij de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland. Genoemde Federatie werkt weer samen met het landelijk samenwerkingsverband van uitvaartorganisatie NARDUS.

Uitvaartvereniging springlevend

Noem de grootste vereniging in ons dorp. Tien tegen één dat de eerste gedachte niet naar “De Laatste Eer” uitgaat. Toch is de 115-jarige vereniging wel één van de grootste in Holwerd met een ledental van ruim 1500 leden. Als bestuur zijn we daar zeer mee ingenomen, maar dat betekent niet dat we op onze lauweren kunnen rusten. We moeten naar de toekomst kijken om te zorgen dat de vereniging aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. Daarvoor is het nodig dat er voldoende aanwas van nieuwe leden blijft. Concreet vertaald: We willen graag dat mensen (zowel jong als oud) lid van onze vereniging blijven of worden.

“De Laatste Eer” is begin vorige eeuw ontstaan uit burenplicht. In de loop der jaren is er veel veranderd. Wat altijd is gebleven is de verzorging van een uitvaart op de meest waardige wijze; in overeenstemming met de wensen van de overledene of de nabestaanden. Zonder winstoogmerk. Wij verdienen niet aan onze leden.

Vanaf de oprichting is het doel van “De Laatste Eer” haar leden op eerbiedwaardige wijze naar hun laatste rustplaats te brengen. Zonder winstoogmerk. Een taak waarvan het huidige en de voorgaande besturen zich altijd met zorg hebben gekweten. Uit reacties van nabestaanden weten we dat dit zeer wordt gewaardeerd. Vooral het “eigene en vertrouwde” op verdrietige momenten als bij een overlijden worden veelal genoemd. Niet in de laatste plaats is dat een verdienste van uitvaartleiders Watse Elzinga en Janneke Kempenaar https://uitvaartzorgelzinga.nl/