Bestuur

Voorzitter:
De heer U. Hiddema
Medwert 1
9151 AD HOLWERD
 
Secretaris:
Mevrouw P. Brander-Vellema
Foarstrjitte 1
9151 HD HOLWERD
 
Penningmeester:
De heer G. Bilker
Elbasterwei 25
9151 KN HOLWERD
Bestuursleden:
De heer J. van der Hoop
Achter de Hoven 20
9151 HJ HOLWERD

Mevrouw G.Soepboer
De Terp 1
9151HS Holwerd