Contact

 


Uitvaartverzorging:
Uitvaartzorg Elzinga 24/dag bereikbaar
 
Dhr.W.Elzinga
06-51640661
watse@uitvaartzorgelzinga.nl
 
Mevr. J. Kempenaar
06-12553390
janneke@uitvaartzorgelzinga.nl

Aula:

Ook andere uitvaartverzorgers kunnen gebruik maken van onze aula, neem hiervoor contact op met:

YY van der Wal – de Vries

06-27891903

Ledenadministratie:
Dhr. G. Bilker
Email:Info@dleh.nl

 

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Holwerd is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 40000588.