Wat te doen bij overlijden

Checklist bij een overlijden

Als een dierbare overlijdt moet u in korte tijd veel praktische zaken regelen. Te denken valt aan de volgende zaken:

 1. Informeer de huisarts bij een overlijden in een woonhuis. Bij een overlijden in een zorginstelling of ziekenhuis neemt het verplegend personeel contact op met de dienstdoende arts.
 2. Neem contact op met de uitvaartverzorger.
 3. Meld het overlijden bij uw kerk of levensbeschouwelijke instelling.
 4. Heeft de overledene een uitvaartverzekering en/of is de overledene lid van een uitvaartvereniging.
 5. Is er een testament of wilsverklaring/wilsbeschikking. Zijn er andere documenten opgemaakt waarin de overledene eventuele persoonlijke uitvaartwensen heeft opgenomen.
 6. Heeft de overledene een donorcodicil.
 7. Wordt het een begrafenis of crematie.
 8. Het plaatsen van een overlijdensadvertentie in de lokale krant(en).
 9. Waar wordt de uitvaart gehouden.
 10. Wie gaat er spreken (familie, kennissen, vrienden en/of iemand van het humanistisch verbond).
 11. Bloemstukken.
 12. Muziekstukken.
 13. Liturgie.
 14. Rouwkaarten.
 15. Wordt de overledene thuis opgebaard of in een opbaarruimte (aula).
 16. Het bestellen van bedankkaartjes voor iedereen die belangstelling toonde of het plaatsen van een bedankje in de lokale krant(en).
 17. Het klaarleggen van belangrijke documenten voor zover aanwezig voor de uitvaartbespreking met de uitvaartverzorger:
 • legitimatiebewijzen van de overledene en van u als opdrachtgever van de uitvaart;
 • trouwboekje of partnerregistratie;
 • adressenlijst van familie, vrienden en kennissen;
 • gewenste kleding van de overledene;
 • wilsverklaring en/of testament;
 • uitvaartpolissen en
 • uitvaartwensenformulier.