Nieuws

De algemene ledenvergadering zal gehouden worden op 23 maart 2022.
U bent van harte welkom vanaf 20.00 in het MFA te Holwerd

 

 

 

De ledenvergadering op woensdag 24 november 2021 kan wederom vanwege het Coronavirus niet doorgaan.

 

De ledenvergadering op 25 maart 2020  kan vanwege het coronavirus niet doorgaan.

 

De Algemene Ledenvergadering van Uitvaartvereniging is gehouden op 27 maart 2019 in ‘t Sintrum te Holwerd.

 

De agenda staat weer vol met onderwerpen om te bespreken. We gedenken hen die ons zijn ontvallen. Ook nemen we afscheid van twee bestuursleden en komt er weer een nieuw bestuurslid bij.

Ook bedanken we Klaske Elzinga voor de vele jaren die ze voor onze vereniging heeft gewerkt. Klaske werkt voor meer verenigingen en heeft als uitvaartbegeleider een eigen onderneming van haar werk gemaakt. Ze heeft vele kilometers gelopen vanaf de kerk naar de begraafplaats. Door haar persoonlijkheid, altijd klaar staan, een doorzetter, een goed humeur en altijd proberen wensen van families te vervullen, heeft ze een goede naam opgebouwd.  We hebben veel bewondering voor haar!Ook het personeel stelde ze gerust en wist ze soms met een mop ontspannen te krijgen en dat waardeerden ze zeer! Ze kan haar onderneming met een gerust hart overdragen aan haar zoon Watse Elzinga. Watse Elzinga is inmiddels gediplomeerd begrafenisondernemer. Klaske zal de komende tijd hem nog blijven ondersteunen. We wensen Klaske alle goeds toe!

Na de pauze is onze gastspreker de heer Ab v. Middelkoop. Hij vertelt over natuurbegraven. Het graf gaat op in de natuur. Een graf is eeuwigdurend(250 jaar). Het is een manier om het lichaam terug te geven aan de natuur.

 

 

Update Holwerd, maart 2016

Woensdag 23 maart 2016 is er de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de grootste vereniging van Holwerd. De Algemene Ledenvergadering begint om 19:30 uur en alle leden zijn van harte uitgenodigd in de MFA “De Ynset”, Morgenzon 7 te Holwerd.

De agenda staat weer bol van onderwerpen die aan de leden worden voorgelegd. In de vergadering herdenken we de leden die ons in het jaar wat achter ons ligt, zijn ontvallen. Ieder lid (vanaf 18 jaar) heeft een uitnodiging gekregen en heeft op de agenda kunnen lezen dat er een wijziging binnen het bestuur gaat plaatsvinden. Dhr. H. Kamstra en Dhr. G. Faber gaan de Laatste Eer na jaren van betrokkenheid verlaten. Het bestuur stelt voor om te benoemen Mevr. P. Brander-Vellema en 1 vacature is vacant.

Na het officiële gedeelte van de vergadering (die overigens alleen toegankelijk is voor leden) is er ook dit jaar weer ruimte ingelast voor een gastspreker (aanvangstijd ongeveer 20.30) waarbij ook niet-leden welkom zijn: Echter vol is vol!).

Dit jaar komt Dhr. Hans Kemperman.

Dhr. Hans Kemperman is conservator en grafruimer. Op jonge leeftijd vertrok hij naar Duitsland om zich daar te bekwamen in het conserveren van lichamen. Hij werkte vervolgens 27 jaar lang voor de Rijksuniversiteit van Utrecht om daarna zijn eigen grafruimingsbedrijf Rescon Mortuary Assistance op te richten. Zijn lezing gaat over verschillende moderne uitvaarttechnieken zoals vriesdrogen en balseming en andere manieren om na het overlijden het menselijk lichaam te bewaren.

Wil je lid worden van Uitvaartvereniging De Laatste Eer Holwerd? Neem dan contact op met het secretariaat of vul het formulier in onder het kopje “Lid worden” op deze site.

Lid zijn van Uitvaarvereniging De Laatste Eer Holwerd, heeft zo zijn voordelen; wij nemen uw/jouw nabestaanden veel praktische zorgen uit handen.

Downloaden agenda Algemene Ledenvergadering 2016.


Update Holwerd, maart 2015

Ook dit jaar zal er weer een Algemene Ledenvergadering met onze leden worden belegd. De vergadering wordt gehouden op woensdag 25 maart 2015.

De vergadering begint om 19:30 uur en alle leden zijn van harte uitgenodigd in het “It Sintrum”, Elbasterwei 1a te Holwerd.

In de vergadering herdenken we de leden die ons in het jaar wat achter ons ligt, zijn ontvallen. We nemen afscheid van mevrouw W. Boonstra-Boonstra als bestuurslid. Het bestuur stelt voor om in haar plaats mevrouw N.H. Bruggeling te benoemen.

Onze leden krijgen de agenda van de Algemene Ledenvergadering 2015 toegestuurd. Ben je nog geen lid en wil je dit graag worden, meld je dan bij het secretariaat.

Na het officiële gedeelte van de vergadering (die overigens alleen toegankelijk is voor leden) is er ook dit jaar weer ruimte ingelast voor een gastspreker (aanvangstijd ongeveer 20.30) waarbij ook niet-leden welkom zijn: Echter vol is vol!).

Dit keer is het mevrouw Pauline Wouters.

Pauline is een gediplomeerd thanatopracteur. Thanatopraxie is een tijdelijke balseming van het menselijk lichaam na overlijden. Was er voorheen alleen een mogelijkheid om op te baren met een koeling dan is er door de thanatopraxie nu de mogelijkheid om op te baren zonder koeling. Pauline gaat dit onderwerp op de Algemene Ledenvergadering verder toelichten.

Downloaden agenda Algemene Ledenvergadering 2015.


Update Holwerd, december 2014
Op pad

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Holwerd heeft 7 bestuursleden en 13 personeelsleden. Een hechte, gezellige groep mensen, die het warme hart van onze Uitvaartvereniging zijn. Eén keer per jaar vergaderen we met de hele ploeg. Hier worden praktische en andere zaken besproken. Tijdens zo’n vergadering kwamen we op het idee eens een keer met z’n allen er op uit te gaan en wel naar de grafkistenfabriek van Kaspersma in Dokkum.

Timmeren?

Zo kwam het dat een delegatie van het bestuur en personeel van Uitvaartvereniging De Laatste Eer Holwerd op vrijdagavond 31 oktober naar Dokkum toog om eens te kijken hoe grafkisten tegenwoordig worden gemaakt. Waar vroeger de plaatselijke timmerman een grafkist maakte, is het in Dokkum groot, groter, grootst geworden. Toch moet er op de kleintjes worden gelet omdat er tegenwoordig minder sterfgevallen zijn. Het hout wordt o.a. in Oekraïne door Peter Kaspersma zelf ingekocht. Hier worden panelen van verlijmt en na een heel productieproces wat grotendeels geautomatiseerd is, kunnen er diverse soorten kisten van worden gemaakt. Peter vertelde ons vol enthousiasme over het proces en vertelde ook dat er niet meer zoveel kisten op voorraad staan als voorheen. Uitvaarten worden steeds persoonlijker en nabestaanden willen ook vaker een kist die niet “standaard” is. Dus veel kisten kant en klaar hebben staan is niet lonend.

Kijken

We mochten ook even in de showroom kijken en daar stonden de zeer uiteenlopende eindproducten uitgestald. Van dure mahoniehouten, steigerhouten kisten tot populieren varianten, van kisten voor overledenen met ernstig overgewicht tot piepkleine (indrukwekkende) babykistjes/mandjes… Die dan weer bekleed kunnen worden met vele verschillende soorten en kwaliteiten stof.

Kortom…een grafkist kan aangeleverd worden naar ieders smaak. Wij waren er allemaal behoorlijk van onder de indruk…..onder de indruk van “de laatste jas”.

De foto’s van het werkbezoek zijn terug te vinden in het Foto-album op deze website.


Update Holwerd, maart 2014

We zijn al weer 3 maanden met het jaar 2014 bezig. Maart is voor veel verenigingen de maand van terugblikken en vooruitkijken, dit geldt ook voor de uitvaartvereniging De Laatste Eer Holwerd.

Samen met onze leden willen we op dinsdag 25 maart a.s. terugkijken op het jaar 2013 en uiteraard onze toekomstplannen aan ze voorleggen. Dit op de Algemene Ledenvergadering van het jaar 2014.

De vergadering begint om 19:30 uur en alle leden zijn van harte uitgenodigd in de Multi-functionele accommodatie aan de Morgenzon.

In de vergadering herdenken we de leden die ons in het jaar wat achter ons ligt, zijn ontvallen. We nemen afscheid van Jan Stielstra als bestuurslid en zijn verheugd met de komst van Joeke Willem Vellema als nieuw lid van het bestuur van de uitvaartvereniging De Laatste Eer Holwerd.

Onze leden krijgen de agenda van deze Algemene Ledenvergadering toegestuurd. Ben je nog geen lid en wil je dit graag worden, meld je dan bij het secretariaat.

Na het officiële gedeelte van de vergadering (die overigens alleen toegankelijk is voor leden) is er ook dit jaar weer ruimte ingelast voor een gastspreker (aanvangstijd ongeveer 20.30) waarbij ook niet-leden welkom zijn: Echter vol is vol!).

Dit keer is het Jan Willem Uringa.

Hij werkt in het MCL als hoofd geestelijke verzorging en heeft in zijn functie veel met trauma, rouwprocessen en rouwverwerking te maken. Hij zal hier vast zeer boeiend over kunnen vertellen.

Downloaden agenda Algemene Ledenvergadering 2014.


Update Holwerd, december 2013

Sterven hoort bij het leven. Dat ondervinden dagelijks vele mensen. Mensen sterven soms na een lang ziekteproces maar helaas ook vaak volkomen onverwachts. Vaak komt men er in de onverwachte situaties achter dat veel zaken rondom sterven en de uitvaart onbesproken zijn gebleven. Dat kan pijnlijke situaties opleveren maar ook neemt het veel tijd en energie van de nabestaanden en de uitvaartverzorger. Wie weet heb jij een briefje in je kluis of kast liggen waar alles op staat, hoe jij het rond je ziek/sterfbed, overlijden en uitvaart geregeld wil hebben… Handig én een hele zorg minder voor je nabestaanden. Maar heb je dan wel iemand ingelicht over dat briefje én heeft diegene de code van de kluis?

Vertel!

Het onderwerp bespreekbaar maken is het mooiste. Dit kunnen diepgaande, vertrouwelijke, onvergetelijke gesprekken worden. Vertel elkaar hoe je rond je sterven en uitvaart zou willen en niet zou willen. Je weet nooit wanneer het moment daar is…

Wensen

Voor als je niet zo’n prater bent, is er sinds 1 juli van dit jaar een internetsite (www.nwr.nl) die zich met dit onderwerp bezig houdt. Het is een initiatief van Erik Jan Verhulst. Hij wil van dit initiatief een nationaal systeem maken. Het geeft nabestaanden en uitvaartondernemers duidelijkheid over de wensen van de overledene. Het gaat om een online wilsbeschikkingsregister. Consumenten kunnen zich via de website aanmelden voor het registreren en naast hun uitvaartwensen ook aangeven of er sprake is van bijvoorbeeld orgaandonatie of van een testament. Het wilsbeschikkingsregister gaat veel breder in op alle wensen die bestaan; “Wat gebeurt er bijvoorbeeld met mij op het internet?” “Wie zorgt er voor mijn kat?” Zo zijn er tal van zaken die allemaal verzameld worden op één plek. Klanten van deze site kunnen thuis achter de computer bijvoorbeeld een ander liedje voor de begrafenis doorgeven. De klant wijst zelf enkele gemachtigden aan. Op het moment dat het er toe doet, krijgen zij toegang tot de wensen.

Kosten

Voor de meeste geïnteresseerden zal het aanmelden alleen particulier kunnen. Dit kost € 45,- per drie jaar. Er zijn landelijk al uitvaartondernemers en verzekeringen die dit initiatief als service binnen hun pakket aanbieden (check eventueel uw uitvaartverzekering). Bijkomend voordeel van NWR is, dat er ook wordt gekeken naar de juridische rechtsgeldigheid. NWR geeft duidelijke richtlijnen wat wel en niet rechtsgeldig is.

Het Wilsbeschikkingsregister bundelt zaken als:
  • Boodschappen voor nabestaanden
  • Wensen voor het levenseinde
  • Orgaandonatie
  • Uitvaartwensen
  • Executeur/Boedelgevolmachtigde
  • Testament
  • Kinderen en voogdij
  • Meubels, sieraden, huisdieren
  • Nalatenschap op het internet
  • Praktische zaken.

(Bron: Vakblad Uitvaart nr. 8 september 2013)


Update Holwerd, september 2013

De grootste vereniging van Holwerd heeft nieuws; letterlijk en figuurlijk!

Klaar voor de toekomst!

Zoals u misschien wel weet heeft onze uitvaartvereniging sinds jaar en dag een aula in de Nije Nijhof gehad. Een prachtige voorziening voor ons dorp; een ruimte om een dierbare na het overlijden op te baren, voorbereidingen te treffen voor de komende uitvaartplechtigheid. Bij de plannen de Nije Nijhof te promoveren tot gezondheidscentrum, bleek de oorspronkelijke plek niet meer geschikt te zijn als locatie voor een aula. Het is ook niet erg praktisch en discreet een ingang te moeten delen met de huisarts en alle andere ondernemers die hun plek hebben gevonden in het prachtige, praktische gebouw.

De Laatste Eer van Holwerd heeft zijn intrek genomen aan het eind van het gezondheidscentrum en dit met een eigen ingang. De kist kan zo zonder omwegen naar de opbaarkamer worden vervoerd en de eventuele nabestaanden kunnen zonder met andere bezoekers van het gezondheidscentrum in aanraking te komen, de overledene bezoeken.

Ruimte

Een praktische schuifwand kan worden geopend als het nodig zou zijn en maakt, waar nodig, ruimte voor grotere gezelschappen. Met deze voorziening zijn wij als uitvaartvereniging weer helemaal up-to-date en hopen onze leden, zo als altijd, goed van dienst te kunnen zijn.

Geen lid?

Ook niet leden kunnen gebruik maken van de aula, maar lid zijn van de Laatste Eer Holwerd brengt een aantrekkelijke korting op de kosten van de aula met zich mee.

Voor meer informatie over het lidmaatschap van uitvaartvereniging de Laatste Eer Holwerd, kunt u terecht op www.dleh.nl.


Update Holwerd, december 2012.
‘Er wordt in de uitvaartbranche steeds beter geluisterd naar het individu……..’

De buitenwereld ziet de uitvaartbranche niet altijd als een innoverende sector. Toch zorgen individuele wensen en behoeftes van de nabestaanden voor bijzondere initiatieven bij ondernemers. Wat te zeggen van Rouwkoe Leentje, een heuse koe die kan komen opdraven bij een uitvaart van overledenen die iets met koeien hadden. Leentjes baasje heeft een kar gemaakt waarop de kist van de overledene kan worden geplaatst en Leentje trekt de kar naar de laatste rustplaats. Bijzonder!

Vertrouwd

Veel mensen kiezen bij een afscheid nog vaak voor het vertrouwde. Uitvaartvereniging De Laatste Eer Holwerd is al jaren vertrouwd met Holwerd en zijn inwoners. Maar soms lijkt het werk wat er verricht wordt onzichtbaar voor de Holwerders. Ja…behalve wanneer de klokken van de Willibrorduskerk een begrafenis aankondigen en een begrafenisstoet door de straten van Holwerd naar de begraafplaats trekt, dan staan de meeste Holwerders uit respect even stil.

Individueel

Sta ook eens even stil bij je eigen uitvaart of bij die van degenen die je lief zijn. Praat erover met elkaar en leg individuele wensen vast. Wie weet, wil je vader ook zijn kist voortgetrokken zien door rouwkoe Leentje.

Kostbaar

Zijn deze wensen uitgesproken en/of vastgelegd, dan heeft de uitvaartleider, als het zover is, duidelijke handvaten voor de invulling van de uitvaart. Want hoe vaak komt het niet voor dat alles in de dagen voor de uitvaartplechtigheid nog uitgezocht moet worden. Dit neemt veel kostbare tijd in beslag. Niet weggenomen dat de uitvaartleider alles zal doen wat in haar/zijn vermogen ligt.

Toekomst

Onze wereld is een snelle, bol van informatie die soms niet bij te houden lijkt. Uitvaartvereniging De Laatste Eer Holwerd willen openheid en toegankelijkheid creëren om zijn leden en ook toekomstige leden aan de vereniging te binden. Hiervoor heeft de uitvaartvereniging al een tijdje een website, waar in deze snelle digitale tijd, rustig alle informatie kan worden nagelezen. Kortom, de uitvaartvereniging gaat met zijn tijd mee. De website ondergaat binnenkort een metamorfose. Houd het dus in de gaten! De uitvaartvereniging De Laatst Eer Holwerd is aangesloten bij de Friese Federatie van uitvaartverenigingen. Deze hebben hun website recent ook helemaal opgefrist. Op www.uitvaartfederatie.nl kun je heel veel nuttige informatie vinden.

Openheid

De uitvaartvereniging De Laatste Eer Holwerd staat sinds jaar en dag klaar voor zijn leden. Dit lijkt onzichtbaar te gebeuren. Maar wie van de diensten gebruik heeft gemaakt weet dat de uitvaartvereniging De Laatste Eer Holwerd tracht zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de overledene en/of nabestaanden. Juist bij een gebeurtenis als het overlijden is een persoonlijke benadering noodzakelijk.

Kortom de uitvaartvereniging De Laatste Eer Holwerd staat voor je klaar!

Update Holwerd, september 2012.
Over mijn Lijk! (voor de jongere inwoners van Holwerd e.o.)

Een uitdrukking die ter sprake komt als je iets écht niet wilt…..en niemand wil dood! Toch is het net als een geboorte, iets wat dagelijks gebeurt. Iedere dag worden er mensen geconfronteerd met de dood; een geliefde sterft of je krijgt zelf te horen dat je een ernstige, dodelijke ziekte onder de leden hebt…confronterend…..en de dood…..onvermijdelijk, voor iedereen!

Over mijn Lijk, een programma wat momenteel iedere donderdagavond om 22:20 uur op BNN op 1. Dit programma laat zien hoe jongeren hun stukje leven invullen nadat ze hebben gehoord dat het op het spel staat. Als je ziet hoe verschillend er met de naderende dood wordt om gegaan, realiseer je je hoe belangrijk het is om hier, ook als je nog jong en kerngezond bent over na te denken en vooral er over te praten!

Hoe zie jij je uitvaart?

Wil je in een kist liggen van mahoniehout of van karton? Bloemen of niet? Moet er een advertentie in de krant worden geplaatst? Welke muziek? Een spreker? Welke tekst op de rouwkaart? Een paar van de vele vragen die in de dagen na het overlijden naar voren komen. Als je niets hebt besproken of opgeschreven, laat je je nabestaanden met al deze vragen zitten en wordt je uitvaartplechtigheid misschien helemaal niet zoals jij dat gewild zou hebben!

De kosten.

Een beetje uitvaart kost al snel rond de €4000,- Heb je dat op je spaarrekening of moeten je nabestaanden dit ophoesten? We kunnen ons tegenwoordig bijna tegen alles verzekeren en veel mensen hebben een uitvaartverzekering lopen. Vaak zijn dit landelijke, grote instellingen die geen binding hebben met jou en je nabestaanden.

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Holwerd zal niet garant staan voor alle kosten die een uitvaart met zich mee brengt maar geeft je een ledenkorting op de diensten die de uitvaartbegeleider namens ons levert.* Bij al de vragen die deze dagen naar voren komen zal ze de nabestaanden met professionaliteit bijstaan. Ook kan er met korting gebruik worden gemaakt van diverse diensten als je lid bent, zoals op de aula en dragers en dat voor maar € 20,- per jaar! De uitvaarvereniging heeft alle diensten hier in jóuw buurt en zal met zorg en betrokkenheid jouw uitvaart verzorgen.

Maar…  denk na over jouw uitvaart en wordt lid van “De Laatste Eer” Holwerd. De uitvaartvereniging is er… ook voor jou!