Statuten en Reglementen

Statuten en Reglementen

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Holwerd heeft statuten met een huishoudelijk reglement dat u bij het secretariaat kunt aanvragen of online kunt inzien op de site Federatie van uitvaartverenigingen in Friesland. Omdat “De Laatste Eer” een vereniging is, heeft u als lid inspraak bij het te voeren beleid en het vaststellen van de jaarlijkse contributie. Eenmaal per jaar wordt een ledenvergadering gehouden om met elkaar besluiten te nemen. Dan wordt ook de jaarlijkse contributie en de ledenkorting vastgesteld.

Contributie en ledenkorting

De huidige contributie bedraagt € 23,50 per persoon per jaar vanaf 18 jaar. Kinderen tot 18 jaar zijn kosteloos lid, mits ze zijn aangemeld op voorwaarde dat de ouder(s) of verzorger(s) betalend lid is/zijn van de vereniging. De ledenkorting bedraagt € 1000,- per sterfgeval. Dit geldt voor leden die vanaf hun achttiende jaar lid van de vereniging zijn en recht hebben op de ledenkorting. De ledenkorting geldt ook voor kinderen tot 18 jaar, mits ze zijn aangemeld en lid zijn, op voorwaarde dat de ouder(s) of verzorger(s) betalend lid is/zijn van de vereniging.

Leden (lees geen minderjarigen) die op latere leeftijd lid worden kunnen ook aanspraak maken op de volledige ledenkorting mits zij bij toetreding inleggeld hebben betaald. Deze inleg wordt berekend op basis van de leeftijd van betrokkene en de op dat moment geldende ledenkorting.

Het komt in de praktijk voor dat leden van onze vereniging ook lid zijn van een andere uitvaartorganisatie. Dat kan consequenties hebben wanneer de andere uitvaartorganisatie de uitvaart verzorgt. Onze statuten en huishoudelijk reglement laten het verstrekken van de ledenkorting niet toe wanneer de vereniging geen diensten verricht.